Jesteś tutaj: Strona głównaInnobrokerTechnologia modelowania komputerowego i symul ...Obszar zarządzania i modelowania systemów gro
Obszary działania
Obszar zarządzania i modelowania systemów gromadzących i przetwarzających dane powstałe w wyniku prowadzenia prac badawczych.
Obszar przechowywania i współdzielenia rezultatów badań pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi.
Obszar projektowania in silico
Obszar technologiczny:

Technologia modelowania komputerowego i symulacji jako alternatywa badań laboratoryjnych i testów klinicznych

poprzedni projektnastępny projekt
NASTĘPNY OBSZAR TECHNOLOGICZNY

OPIS PROJEKTU

CEL

DODATKOWE INFORMACJE

Nieuniknionym efektem prowadzenia badań naukowych jest generowanie danych i dokumentowanie procesu ich powstawania. W niezwykle dynamicznie rozwijających się nowoczesnych laboratoriach badawczych wytwarzane są w szybkim tempie olbrzymie ilości danych. Kontrola nad procesem pojawiania się danych i zdolność do zarządzania nimi staje się kluczowa w punktu widzenia szybkości osiągania celu badań i obniżania ich kosztów. Niebagatelną rolę grają w tym procesie rozwiązania informatyczne pozwalające na: zarządzanie danymi i ich przetwarzanie w sposób powtarzalny i kontrolowany, zapobieganiu utraty danych wskutek ich rozproszenia i utraty fizycznej, a nade wszystko dokonywanie syntezy informacji na podstawie analizy dużych zbiorów danych obejmujących wyniki wieloletnich badań. Badania in-silco wymagają zdefiniowania kryteriów prowadzenia badań w przestrzeniach wirtualnych oraz dostarczenia odpowiedniej ilości mocy obliczeniowej umożliwiającej przeprowadzenie przedmiotowych badań w przestrzeni wirtualnej przy zdefiniowanych kryteriach.
Obecnie stosowane rozwiązania podczas gromadzenia, przetwarzania i współdzielenia danych eksperymentalnych, tak z eksperymentu in-vivo jaki i in-silico, w ramach projektów badawczych są często nieefektywne. Stanowi to niebagatelny problem, szczególnie w obliczu interdyscyplinarności grup i projektów. Niezwykle często pojawia się konieczność szybkiego udostępniania lub współdzielenia danych ze współpracownikami z innych dziedzin i ośrodków rozproszonych pod względem geograficznym.
Badania prowadzone w typowym modelu wiąże się z koniecznością ponoszenia znaczących nakładów finansowych oraz rzeczowych – w tym czasu wysoko wyspecjalizowanej kadry naukowo-badawczej, adekwatnie wyposażonych laboratoriów oraz czasu. Badania in-silco umożliwiają prowadzenie wielu symultanicznych badań zorientowanych na osiągnięcie celu. Środowisko umożliwiające realizacje badań w modelu in-silco jest funkcją celu optymalizującą wykorzystanie zasobów, o których mowa powyżej.
Celem projektu było stworzenie zaawansowanych narzędzi wspierających gromadzenie, przetwarzanie i współdzielenie danych eksperymentalnych prowadzonych w ramach multidyscyplinarnych badań związanych z nowoczesnymi technologiami – w tym materiałowymi. Realizacja projektu, w sposób znaczący ułatwiła naukowcom zrzeszonym w grupach badawczych z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, medycznych jak i technicznych współpracę i przepływ informacji związanej
ze stanem prowadzonych badań. Aplikacje przeznaczone dla konkretnych grup badawczych został przystosowane i wdrożone w oparciu o lokalną specyfikę pracy badawczej i preferencje jej członków.  Takie podejście pozwoliło na maksymalizację zysków wynikających
z wprowadzenia rozwiązania przy jednoczesnej minimalizacji czasu niezbędnego na naukę jego użytkowania.
Celem projektu było stworzenie przestrzeni do przechowywania i współdzielenia rezultatów badań aktualnych jak i archiwalnych. Dostęp do danych opiera się na rolach uwzględniających  z jednej strony złożoność praw dysponowania danymi, ich często skomplikowany status prawny, ochronę własności intelektualnej,
a z drugiej strony znacznie ułatwiających udostępnianie w systemie OpenData. Zintegrowane z platformą usługi komunikacyjne, między innymi: audio, video, czat, transfer danych, pozwoliły na zaktywizowanie współpracy pomiędzy często rozproszonymi zespołami badawczymi i znacząco ułatwią dołączanie nowych współpracowników z innych ośrodków badawczych zwiększając oddziaływanie projektu na środowisko naukowe.
W wyniku przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych powstała platforma umożliwiającą prowadzenie badań in-silco z wykorzystaniem hybrydowego środowiska sprzętowo-programowego. Niezbędna do prowadzenia badań moc obliczeniowa jest udostępniana w modelu Cloud-Computing, który implementuje typowe przetwarzanie procesowe oparte o jednostki CPU oraz nietypowe przetwarzanie równoległe wykorzystujące wielordzeniowe jednostki GPU.
Komercjalizacja: Laboratorium badawcze.

Rynek: Wielka Brytania


 
Komercjalizacja: Laboratorium badawcze

Rynek: USA
Komercjalizacja: Laboratorium badawcze

Rynek: Arabia Saudyjska