Jesteś tutaj: Strona głównaAKTUALNOŚCI
Rotator 2
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej
I. NUMER WNIOSKU
WND-RPSL.03.03.00-24-0947/16-002
II. TYTUŁ PROJEKTU
Wdrożenie usługi elektronicznej wspomagającej rekrutację personelu w aptekach i placówkach medycznych
III. WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU
ECOPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności wnioskodawcy, oparte na wdrożeniu dedykowanego systemu informatycznego, pozwalającego na świadczenie e-usługi wspomagającej zarządzających aptekami oraz placówkami medycznymi w pozyskiwaniu farmaceutów i pielęgniarek.
Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby wnioskodawcy, a także szczegółową analizę jego otoczenia oraz możliwości nowoczesnych rozwiązań TIK.
Analiza potrzeb, przeprowadzona we współpracy z instytucją otoczenia biznesu - Cubatex Sp. z o.o. - pozwoliła na określenie zakresu projektu, który ostatecznie doprowadzi do trwałego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i wzmocnienia jego pozycji rynkowej poprzez:
  • wprowadzenie innowacji produktowej - e-usługi odpowiadającej na potrzeby podmiotów zarządzających aptekami oraz placówkami medycznymi. W systemie informatycznym e-usługi zaimplementowane zostaną rozwiązania wypracowane w ramach prac B+R, co zapewni trwałość przewagi technologicznej i konkurencyjnej,
  • wprowadzenie innowacji marketingowej dot. zastosowania nowej metody promocji e-usługi, polegającej na publikowaniu darmowych raportów generowanych przez system e-usługi,
  • wprowadzenie innowacji organizacyjnej w zakresie trybu rozliczeń z klientami oraz w zakresie zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie,
  • wprowadzenie innowacji procesowej związanej z zastosowaniem innowacyjnego systemu informatycznego w ramach świadczenia usługi,
  • wzrost efektywności przedsiębiorstwa uzyskany przez zastosowanie technologii TIK znacznie automatyzujących proces świadczenia usługi. Rozwiązania TIK pozwolą zdecydowanie podnieść produktywność personelu oraz zwiększyć liczbę obsługiwanych klientów,
  • dywersyfikację rynków, na których działa wnioskodawca - wejście na nowy rynek zbytu w aspekcie nowego przedmiotu świadczonych usług oraz nowej grupy odbiorców, do której będzie skierowana e-usługa.