Jesteś tutaj: Strona głównaPlatforma transferu technologii
Platforma transferu technologii

Projekty dostępne na platformie Innobroker

W oparciu o uzyskane wyniki oraz eksperckie doświadczenie członków konsorcjów, zrealizowano/przeprowadzono 17 komercjalizacji (w tym 9 projektów B+R na rynku polskim) z pośród wyselekcjonowanych przez konsorcjum 102 projektów.

Przeprowadzona komercjalizacja prac B+R dotyczyła 17 obszarów z 10 grup technologii tj:

 
 • Technologie modelowania komputerowego i symulacji jako alternatywa badań laboratoryjnych
  i testów klinicznych.
 • Technologia gromadzenia i analizowania danych.
 • Technologia Sieci czujników CBRN.
 • Technologia Znaczników RFID, ZB, B+.
 • Technologia Systemów inteligentnych.
 • Technologia nowoczesnych kopalni.
 • Technologie monitorowania obiektów.
 • Technologie obsługi masowej ilości danych składowanych w rozproszonych systemach IT.
 • Technologie analizy modelowania procesów biznesowych.
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie
 
Łączna wartość projektów obejmujących wyselekcjonowane prace B+R to wyniosła ok. 19,4 mln GBP przy średniej wartości etapu inkubacji projektu na poziomie 143 tys. GBP i wartości pojedynczej komercjalizacji na poziomie 321 tys. GBP.

Uśredniona wartość umów transferu technologii i wiedzy dla pojedynczego projektu to 19,3 tys. GBP. Uśredniona wysokość opłaty licencyjnej przy komercjalizacji transferu technologii i wiedzy mieści się w przedziale od 0,5 do 5,5% wartości sprzedaży/komercjalizacji.

Pozycjonowanie skomercjalizowanych projektów B+R na tle
wyselekcjonowanych prac B+R o wysokim potencjale komercjalizacji

Zapoznaj się z grupami komercjalizowanych technologii

PRZEJDŹ DO MODUŁU