Jesteś tutaj: Strona głównaDoradztwo prawno-podatkowe
Doradztwo prawno-podatkowe

Doradztwo prawno-podatkowe

Audyt prawny w procesie transferu technologii – istotą przeprowadzanego audytu prawnego jest wykonanie wielostopniowej analizy prawnej. Ma na celu weryfikację i ocenę ryzyk prawnych, związanych z podejmowanymi w przedsiębiorstwie decyzjami dotyczącymi transferu technologii. Audyt obejmuje badanie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy zakres analizy uzależniony jest od potrzeb klienta, realizowanej strategii, wyznaczonych celów.
 
Audyt podatkowy w procesie transferu technologii - celem audytu podatkowego jest analiza procesu transferu technologii pod względem podatkowym. Na jego podstawie następuje ocena możliwości optymalizacji podatkowej oraz planowania podatkowego. Szczegółowy zakres analizy uzależniony jest od potrzeb klienta, realizowanej strategii oraz technologii, będącej przedmiotem transferu.
 
Przygotowanie i analiza umów w procesie transferu technologii - przedmiotem usługi jest przygotowanie projektów umów, kompleksowa analiza umów, wsparcie w procesie negocjacyjnym oraz ocena występujących w nich ryzyk prawnych. Analiza dotyczy w szczególności: umów o opracowanie innowacji, wykonanie prac badawczo-rozwojowych, umów o wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, umów licencyjnych, umów o korzystanie z projektu wynalazczego, umów know-how, umów konsorcjum, umów inwestycyjnych, umów o poufności, umów o zarządzanie prawami własności intelektualnej.