Jesteś tutaj: Strona głównaAnaliza stanu własności intelektualnej
Analiza stanu własności intelektualnej

Analiza stanu własności intelektualnej

Wykonanie zarówno analizy formalno-prawnej wynalazków, jak i własności wyników prac naukowo-badawczych, nie chronionych prawem wyłącznym. Podstawą do jej przeprowadzenia są wszystkie dokumenty określające prawa i obowiązki stron, a także wyniki prac badawczych, opisy wynalazków oraz informacje nt. nowych wynalazków i ich przedmiotu. Analiza opisuje i wyjaśnia takie zagadnienia prawne jak patent, współtwórczość, prawo do wynalazku. Wynikiem analizy jest ustalenie, komu przysługuje prawo do zgłoszenia wynalazku w kraju i za granicą oraz komu przysługuje prawo patentu, ze wskazaniem danego podmiotu lub konkretnej osoby.