Jesteś tutaj: Strona głównaRynkowa analiza technologii
Rynkowa analiza technologii

Rynkowa analiza technologii

Ocena technologii z naciskiem na opisanie konkretnego produktu (usługi). Wskazuje produkt możliwy do wdrożenia w oparciu o analizowaną technologię oraz przedstawia jego potencjalną konkurencję. Określa parametry ryzyka, stanowiące wkład do oceny efektywności inwestycji.

Zakres analizy:

 
  • Zawiera skrócony opis technologii i zakres funkcjonalny produktu
  • Określa status własności intelektualnej, sprawdza prawa do technologii (w tym umowy i licencje)
  • Opisuje najlepszy produkt lub usługę z uwzględnieniem popytu, klientów i substytutów
  • Sprawdza warunki wejścia na rynek, określa branże i sektory, potencjał, trendy i prognozy
  • Określa prawne, finansowe, technologiczne, środowiskowe i produkcyjne czynniki ryzyka

Korzyści z zakupu analizy:
 
  • Zamawiający otrzymuje kompleksową analizę rynku i konkurencji wraz ze skonkretyzowaniem produktu i umiejscowieniem go na rynku
  • Dokument jest podstawą do oceny technologii w kontekście zapotrzebowania na komercjalizację konkretnego produktu
  • Analiza w postaci ustrukturyzowanego dokumentu gotowego do prezentacji osobom trzecim (w tym potencjalnym Inwestorom)